U Wanemi klepal exekutor

Kdo neplní své finanční závazky, může očekávat návštěvu exekutora. A takto to bylo i v případě společnosti Wanemi CZ, které soud vyměřil zaplacení soudních náhrad za prohraný soudní spor o ochranu dobré pověsti. Celkem stál tento spor společnost Wanemi CZ asi 165 000,- Kč na soudních náhradách protistraně – jedenácti  žalovaným fyzickým osobám a občanskému sdružení. O tom, kolik ji stáli právníci z elitní advokátní kanceláře z Prahy, můžeme jen spekulovat.  Společnosti, která od svého založení neprodukuje žádný zisk, má zatím jen milionové výlohy a nezveřejňuje dlouhodobě své účetní uzávěrky (neplní si tak svou zákonnou povinnost zpřístupnění svého hospodaření) tak vznikl i problém s exekutorem.  Peníze se v případě Wanemi CZ zase našly, ale kde je to „dobré jméno“, o které se tak vehementně šest let soudili?