MARNÉ REFERENDUM?

Lež má krátké nohy, Čiň čertu dobře – peklem se ti odmění, aneb na radnici vypadl ze skříně kostlivec, který bude někoho ještě hodně dlouho strašit.

Hlasovali jste v referendu (o prodeji pozemků města Zábřeh na záměr společnosti Wanemi)?
Doufali jste, že výsledek referenda je jasným sdělením, že si občané města většinově nepřejí prodat pozemky města pro tento záměr? (Tak to totiž říká i zákon – že výsledek referenda je  ZÁVAZNÝ pro další právní kroky města.) Ale musíme vás zklamat. „Někdo“ to nerespektuje a jedná proti vůli občanů města.
Právní zástupce města Mgr. Soukup, pověřený zastupitelstvem k zastupování města ve sporech se společností Wanemi CZ, totiž nabídl Wanemi mimosoudní jednání o „narovnání vztahů“ mezi městem Zábřeh a Wanemi CZ. Právní zástupci firmy se toho okamžitě chopili a žádali, aby nabídku za město upřesnil a sdělil východiska za město pro jednání o narovnání vzájemných vztahů. Vznikl tak dopis AK Štěpánová/Soukup ze dne 14.9.2015, kde Mgr. Soukup v zastoupení města píše – bod prvý: „Město je připraveno podílet se na dokončení stávajících převodů vlastnických práv tak, aby tyto nadále nebyly jakkoli zpochybňovány a staly se nadále jednoznačnými.“ Právní zástupce města tedy jednoznačně nabídl, i přes výsledek referenda, že jeho klient – město – hodlá prodat Wanemi pozemky na jejich záměr! Je nasnadě, že tuto nabídku si nemohl dovolit právní zástupce města dát jen tak – ze své vůle. Buď je tedy pan Mgr. Soukup dobrodruh a nabízí majetek města pouhým dopisem (o čemž lze s úspěchem pochybovat, protože jde o velmi zkušeného právníka), nebo mu k takové nabídce musel dát „někdo“ jednoznačný pokyn. A ten někdo by musel být v tak vysokém postavení, aby podle jeho pokynů právní zástupce města konal…  Každopádně „někdo“ nerespektoval předešlá hlasování zastupitelstva města a svévolně konal proti vůli občanů, vyjádřené v referendu. Zároveň dal společnosti Wanemi falešnou naději na realizaci prodeje pozemků města.

Toto prohlášení z oficiálního dopisu právního zástupce města ze dne 14.9.2015 nepochybně městu notně zkomplikuje jeho postavení v případných soudních dohrách sporů o prodej pozemků. Společnost Wanemi pochopitelně vycítila šanci a zaslala prostřednictvím svého právního zástupce městu dopis ze dne 10.10.2016, ve kterém společnost Wanemi „vítá zahájení jednání o narovnání vztahů“, a jedním dechem vzápětí vyslovuje své naprosto bizarní požadavky, za kterých je ochotna jednat: 1/ prodej pozemků městem, 2/ zaplacení 45 000 000 ,-Kč městem, jako náhradu „újmy“, 3/ dokončení prodeje pozemků města v průmyslové zóně, 4/ závazek města, že v územním plánu nebude klást záměru žádné překážky! Na městě byli (asi) dost zaskočení, co že jim to přistálo na stole. (Jakoby s pány z Wanemi jednali poprvé…) Od té chvíle už jen advokáti Wanemi neustále bombardovali právního zástupce města urgencemi, kdy se město k požadavkům vyjádří a firmě předloží svůj oficiální návrh na vypořádání vzájemných vztahů (a naplní slib prodeje pozemků). Po víc jak roce (!) od zaslání inkriminovaného „zvacího dopisu“ z 14.9.2015, pod tlakem neustálých urgencí ze strany Wanemi, se dostal na pořad zastupitelstva tajemný bod „Narovnání vztahů se společností Wanemi CZ a.s.“… ZM dne 14.12.2016 odhlasovalo, že narovnání vztahů s Wanemi má především spočívat ve vrácení pozemků městu, což právní zástupce města dopisem ze dne 23.1.2017 oficiálně sdělil Wanemi jako (poněkud pozměněné) východisko za město pro jednání o narovnání. Reakce právníků Wanemi na sebe nenechala dlouho čekat. A jako obvykle se nesla ve výhružném tónu: „Společnost WANEMI CZ a.s. konstatuje, že tímto jednáním byla uvedena v omyl a že jí tímto jednáním průběžně vzniká vysoká škoda, která je způsobena městem Zábřeh, ale i zastupitelstvem a jeho jednotlivými členy, kteří se na tomto jednání podílejí.  …i omisivní jednání může způsobit škodu.“ Dopis s touto výhružkou dostali zastupitelé i jednotlivě (asi na domácí adresy).  Další Pekové v zastupitelstvu se tak zase začnou klepat o svoje majetky a budou hlasovat „kdovíjak“, jen aby na ně „mocný investor“ neukázal prstem s žalobou o nějakých padesát milionů škod… „Kdo se nepoučí z historie, tomu je souzeno jí znova projít“ – velmi moudrý citát…

Snad už tedy konečně vedení města dojde, že příznačný „mrtvý brouk“ může být taky rozšlápnut, když někomu leží v cestě… A zastupitelé by se měli veřejně ptát, kdo je ten „někdo“, kdo kašle na zákony a kdo jim a celému našemu městu tak pěkně zavařil.